บริการก้าวไกล บริหารโปร่งใส ห่วงใยสมาชิก
ติดต่อสหกรณ์โทร 053-141224, 053-141225, 081-1533384, 081-1533395

สอ.ตร.ภ.5 รับโล่เชิดชูเกียรติบัตรผลงาน จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ

โดย Pawi
 วันที่ 29 ธ.ค. 2564 10:38 น.
 407
พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้เกียรติมอบโล่เชิดชูเกียรติ ให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด โดยมี พ.ต.อ.ณธีพัฒน์ อัครพงศ์ธิติ ผู้แทนสหกรณ์ฯ (กรรมการฯ/เหรัญญิก) ซึ่งได้รับการเชิดชูเกียรติบัตรผลงาน "สหกรณ์สมาชิกในการแก้ไขปัญญาหนี้สินข้าราชการตำรรวจและลูกจ้างประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ" ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564