บริการก้าวไกล บริหารโปร่งใส ห่วงใยสมาชิก
ติดต่อสหกรณ์โทร 053-141224, 053-141225, 081-1533384, 081-1533395

โครงการของสหกรณ์


- โครงการสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือการดำรงชีพ ประจำปี 2567 คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

- โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

- โครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ฉลองครบรอบ 20 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

- โครงการ "Happy Saving"  คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

- โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด  คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

- โครงการสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการติดเชื่อโควิด-19  คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

- โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ