บริการก้าวไกล บริหารโปร่งใส ห่วงใยสมาชิก
ติดต่อสหกรณ์โทร 053-141224, 053-141225, 081-1533384, 081-1533395

ประกาศเกี่ยวกับบริการเงินฝาก


ประกาศ ยกเลิกจำกัดการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ (เริ่มถือใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2567)
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

ประกาศ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เริ่มถือใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2567)
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

ประกาศ หลักเกณฑ์การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น (โครงการ 4) (เริ่มถือใช้ 13 มกราคม 2566)
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากระหว่างสหกรณ์ (โครงการ 4) (เริ่มถือใช้ 13 มกราคม 2566)
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (เริ่มถือใช้ 1 กรกฎาคม 2565)
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างสหกรณ์ (เริ่มถือใช้ 21 กุมภาพันธ์ 2565)
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (เริ่มถือใช้ 1 เมษายน 2565)
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เริ่มถือใช้ 1 มกราคม 2565)
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เริ่มถือใช้ 1 มีนาคม 2564)
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ (เริ่มถือใช้ 1 มีนาคม 2564)
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

ประกาศ จำกัดการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ (เริ่มถือใช้ 1 มกราคม 2564)
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

ประกาศ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ สำหรับสมาชิกสมทบ (เริ่มถือใช้ 1 มกราคม 2564)
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เริ่มถือใช้ 1 มกราคม 2564)
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (เริ่มถือใช้ 1 มิถุนายน 2563)
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

ประกาศ เงินฝากออมทรัพย์ "ออมนี้เพื่อลูกรัก" (เริ่มถือใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2563)
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

ประกาศ การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น (เริ่มถือใช้ 6 มกราคม 2563)
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

โครงการเงินฝากออมทรัพย์เปี่ยมสุข
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ