บริการก้าวไกล บริหารโปร่งใส ห่วงใยสมาชิก
ติดต่อสหกรณ์โทร 053-141224, 053-141225, 081-1533384, 081-1533395
โดย Pawi -  วันที่ 17 ก.ค. 2567 09:08 น.

ขอความร่วมมือท่านสมาชิกตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ต่อการดำเนินงานของสหกรณ์

คลิกตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ >> https://docs.google.com/forms/d/1hgUt0mkf9mdsI_OA9X6rAM53oP...

โดย Pawi -  วันที่ 12 ก.ค. 2567 09:15 น.

โครงการสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือการดำรงชีพ ประจำปี 2567

สอ.ตร.ภ.5 ได้จัดโครงการสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือการดำรงชีพ ประจำปี 2567 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 ต่...

โดย Pawi -  วันที่ 10 ก.ค. 2567 09:13 น.

ประกาศ วันหยุดทำการของสหกรณ์

โดย Pawi -  วันที่ 17 เม.ย. 2567 10:39 น.

โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน

โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 เมษ...

โดย Pawi -  วันที่ 11 เม.ย. 2567 17:01 น.

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ฉลองครบรอบ 20 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์"

เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 11–30 เมษายน 2567 ผ่านระบบ Google Form คลิกลง...

โดย Pawi -  วันที่ 12 ก.พ. 2567 16:07 น.

ประกาศ การถือหุ้นของสมาชิกสมทบ

สมาชิกสามารถอ่าน ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 ได้ที...

โดย Pawi -  วันที่ 17 ม.ค. 2567 12:14 น.

ประกาศ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้