บริการก้าวไกล บริหารโปร่งใส ห่วงใยสมาชิก
ติดต่อสหกรณ์โทร 053-141224, 053-141225, 081-1533384, 081-1533395
โดย Pawi -  วันที่ 17 ก.ค. 2567 09:08 น.

ขอความร่วมมือท่านสมาชิกตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ต่อการดำเนินงานของสหกรณ์

คลิกตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ >> https://docs.google.com/forms/d/1hgUt0mkf9mdsI_OA9X6rAM53oP...

โดย Pawi -  วันที่ 12 ก.ค. 2567 09:15 น.

โครงการสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือการดำรงชีพ ประจำปี 2567

สอ.ตร.ภ.5 ได้จัดโครงการสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือการดำรงชีพ ประจำปี 2567 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 ต่...

โดย Pawi -  วันที่ 10 ก.ค. 2567 09:13 น.

ประกาศ วันหยุดทำการของสหกรณ์

โดย Pawi -  วันที่ 9 ก.ค. 2567 16:55 น.

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 9/2567

วันนี้ ( 9 ก.ค.67) เวลา 09.30 น. . พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ประธานกรรมการดำเนินการฯ เป็นประธานใน...

โดย Pawi -  วันที่ 12 มิ.ย. 2567 10:31 น.

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 8/2567

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.67 เวลา 09.30 น. . พล.ต.ท.วุฒิ วิทิตานนท์ รองประธานกรรมการดำเนินการฯ เป็นป...

โดย Pawi -  วันที่ 16 พ.ค. 2567 11:23 น.

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 7/2567

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.67 เวลา 09.30 น. . พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ประธานกรรมการดำเนินการฯ เป็นประธา...

โดย Pawi -  วันที่ 17 เม.ย. 2567 10:39 น.

โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน

โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ระยะเวลาดำเนินการโครงการ : เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 เมษ...

โดย Pawi -  วันที่ 11 เม.ย. 2567 17:01 น.

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ฉลองครบรอบ 20 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์"

เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 11–30 เมษายน 2567 ผ่านระบบ Google Form คลิกลง...

โดย Pawi -  วันที่ 1 เม.ย. 2567 11:49 น.

โครงการ "ประชาสัมพันธ์ สอ.ตร.ภ.5 สัญจร ครั้งที่ 7"

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.67 . สอ.ตร.ภ.5 ได้จัดโครงการ"ประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาค 5 ส...