บริการก้าวไกล บริหารโปร่งใส ห่วงใยสมาชิก
ติดต่อสหกรณ์โทร 053-141224, 053-141225, 081-1533384, 081-1533395

บรรยากาศการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2564

โดย Pawi
 วันที่ 21 พ.ย. 2564 14:49 น.
 463
วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น.
พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 เป็นประธานการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2564 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่
โดยมีการพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ ดังนี้
- พิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการฯ ปี 2565
- พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการฯ ปี 2565
สหกรณ์ได้ให้สมาชิกทุกท่านใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเปิดให้สมาชิกลทะเบียนตอบรับเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2564 ผ่านระบบ google forms ที่ผ่านมา
และในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีสมาชิกมาใช้สิทธิ ทั้งสิ้น 824 คน โดยสหกรณ์ได้ใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)