บริการก้าวไกล บริหารโปร่งใส ห่วงใยสมาชิก
ติดต่อสหกรณ์โทร 053-141224, 053-141225, 081-1533384, 081-1533395

ประกาศของสหกรณ์


- ประกาศ การมอบทุนการศึกษาบุตร  ประจำปี 2567
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

- ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 21 ประจำปี 2567
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

- ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่สามารถใช้งานได้
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

- ประกาศ จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ

- ประกาศ ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
คลิกอ่าน>>ไฟล์แนบ